BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ SƠN

Bước 1: Nhập thông số ngôi nhà
1 Chiều dài (m)
2 Chiều rộng (m)
3 Loại Nhà
4 Số Tầng
5 Diện Tích Ốp Gạch
Diện tích sơn nội thất m2
Diện tích sơn ngoại thất m2
Tổng diện tích cần sơn m2
Bước 2: Chọn sản phẩm và nhập đơn giá (nếu có)
STT Quy Trình Hệ Sơn Sản phẩm SL ĐVT Đơn Giá(Nếu Có)
Đơn hàng
.
.
.
.